Khamis, 6 Mei 2010

Pengenalan - Deforestasi

Deforestasi merupakan suatu kondisi saat tingkat luas area hutan yang menunjukkan penurunan secara kualiti dan kuantiti.

Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber alam semulajadinya.Hutan adalah salah satu daripada sumber alamnya.Ia dikenali sebagai Hutan Hujan Tropika.Hutan hujan tropika di Semenanjung Malaysia adalah hutan yang tertua di dunia yang mana ia hanya boleh ditemui di kawasan Khatulistiwa.

Malaysia beruntung kerana mempunyai kawasan-kawasan hutan asli.Sebagaimana yang diketahui hutan hujan tropika di Semenanjung Malaysia mempunyai ekosistem yang kompleks.Ia sangat penting kepada kehidupan flora dan faunanya yang pelbagai jenis.Hutan bukan sahaja menyediakan berbagai keperluan asas kepada kehidupan flora dan fauna yang wujud di dalamnya, bahkan ia turut menyediakan pelbagai keperluan kepada kehidupan manusia.

Berdasarkan kepada penemuan fakta dan bukti-bukti botani, manusia telah bergantung hidup pada hutan sejak zaman purba lagi.Di peringkat itu, manusia hidup di dalam hutan dan menjadikan hutan sebagai sumber makanan untuk meneruskan penghidupan mereka.Manusia hidup sebagai pemburu, memburu binatang dan mengumpul makanan daripada tumbuhan serta menjadikan gua-gua batu kapur sebagai tempat kediaman.Jelas di sini, hutan sangat berguna dan berperanan dalam kehidupan manusia.

pUncA dEfoResTaSi

Punca utama deforestasi ialah aktiviti-aktiviti manusia yang mementingkan diri sendiri. Antara aktiviti-aktiviti yang mendorong deforestasi ialah pembalakan haram. Menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora menyatakan diantara 1986 hingga jun 1990 , 500,000 hektar hutan di Malaysia ditebang tetapi kawasan yang dibenarkan hanya 320,000 hektar sahaja. Pembalakan haram yang tidak terkawal telah memusnahkan kawasan hutan. Pembalakan haram juga menebang spesis pokok yang dilindungi seperti Meranti dan Cengal. Ada yang membalak di kawasan perlindungan seperti di kawasan hutan simpan dan Taman Negara.

Pembukaan kawasan baru seperti pembukaan tanah-tanah rancangan oleh Felda dan Felcra yang turut memusnahkan kawasan hutan. Pembukaan kawasan untuk kegunaan pertanian, perlombongan, perindustrian, dan sebagainya yang tanpa perancangan strategik akan menyebabkan masalah deforestasi bertambah serious.

Pembakaran hutan secara terbuka seperti yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera juga telah menyebabkan deforestasi. Pembakaran hutan bukan sahaja mendorong kemusnahan hutan, tetapi memusnahkan flora dan fauna serta menyebabkan berlakunya pencemaran.

Selain daripada aktiviti-aktiviti manusia, semula jadi seperti cuaca, iklim, dan pencemaran juga merupakan punca deforestasi. Sebagai contoh, cuaca yang panas mudah menyebabkan pembakaran hutan kerana suhu bumi yang tinggi. Hutan acid yang disebabkan oleh pencemaran akan memusnahkan tumbuh-tumbuhan hutan dan menyebabkan berlakunya deforestasi jika keadaan ini berlaku berterusan.

Punca-punca deforestasi

Deforestasi yang semakin berleluasa membimbangkan pelbagai pihak .Selain itu ,deforestasi mendatangkan pelbagai tragedy yang diseabkan bencana alam .Antara punca-punca yang mendorong kepada deforestasi ialah pembalakan hutan secara haram .Penerokaan hutan-hutan dara ,penebangan pokok akasia dan pokok meranti ,terutama penebangan pokok hutan bakau untuk dijadikan kayu api ,arang ,sumber tannin dan bahan binaan .

Seterusnya ialah penerokaan tanah daripada hutan .Projek penerokaan tanah daripada hutan dilaksanakan apabila projek perladangan dperkembangkan.Pembakaran hutan juga merupakan penyebab utama deforestasi.Dalam proses pembakaran hutan,karbon dioksida dilepaskan dan mencemarkan udara alam sekeliling .Pembakaran hutan mengakibatkan 80 % hutan tersebut dalam deforestasi selama-lamanya ,tanah tersebut hanya boleh digunakan untuk pertanian atau pembinaan manakala 20 % hutan tersebut boleh tumbuh semula.

Selain itu ,pembukaan tanah baru juga menyumbang keoada deforestasi .Pembangunan kawasan baru dijalankan untuk pertanian dan perlombongan telah mengakibatkan deforestasi .Pembangunan kawasan baru juga dilaksanakan untuk pertumbuhan industri dan pembandaran kepesatan pembangunan tanpa perancangan strategic akan menyebabkan deforestasi bertambah serius lagi .

Kemusnahan semula jadi juga merupakan penyumbang deforestasi .Contohnya ,ribut taufan memusnahkan hutan bakau .Keuntungan peribadi dan kurangnya penegakan hukum juga mendorong kepada deforestasi .

Kesan Negatif Deforestasi

Akibat Deforestasi

Hutan merupakan khazanah negara yang tidak temilai.Hutan telah membekalkan negara kita dengan pelbagai sumber seperti kayu -kayan yang tinggi nilainya. Walaupun sumber hutan telah membantu untuk mempelbagaikan ekonomi negara kita,namun akhir-akhir ini hutan menghadapi ancaman kemusnahan sebagai akibat pembalakan yang tidak terkawal dan pembalakan haram.Jika masalah ini tidak ditanganikita akan menghadapi pelbagai masalah.

Satu daripada masalah yang dihadapi sekiranya kemusnahan hutan di negara ini dibiarkan ialah kemusnahan habitat semula jadi bagi flora dan fauna. Umum mengetahui bahawa hut an merupakan habitat semula jadi bagi pelbagai jenis tumbuhan dan spesies hidupan liar yang semakin pupus. Kemusnahan hutan akan menyebabkan kemusnahan tempat tinggal bagi tumbuhan dan hidupan liar tersebut. Sebagai contohnyabanyak kawasan hutan yang dimusnahkan kerana pembangunan atau aktiviti pembalakan secara haram. Tanpa tempat tinggal yang selamathaiwan-haiwan ini akan mati dan seterusnya pupus. Selain itu,hutan kaya dengan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi sumber ubat at au penawar bagi pelbagai penyakit. Kemusnahan hutan bererti kehilangan bahan-bahan yang berharga lnl.

Selain itu,kekurangan hutan akan menyebabkan suhu dunia akan meningkat.Hal ini demikian kerana hutan berperanan untuk menyerap gas karbon dioksida dan membekalkan gas oksigen kepada hidupan di muka bumi. ]ika hutan ditebang dengan sewenang­ wenangnyamaka peluang untuk menambah isi padu gas oksigen dalam udara akan berkurangan. Peratus gas karbon dioksida pula dalam udara akan terus meningkat. Hal ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia. Apabila situasi ini berlaku,jumlah isi padu lautan juga akan bertambah sebagai akibat pencairan ais di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sebagai contohnya,fenomena pemanasan global berpunca daripada aktiviti penebangan atau pengurangan kawasan hutan yang leluasa di dunia. Sebagai akibat fenomena inikesan rumah hijau turut berlaku. Kesan rumah hijau ialah suatu fenomena yang menyebabkan lapisan karbon dioksida dalam udara bertindak sebagai penebat haba. Haba yang berjaya masuk ke dalam atmosfera tidak dapat keluar kerana dihalang oleh lapis an karbon dioksida. Tegasnya, kekurangan kawasan hutan akan menyebabkan manusia akan menghuni dunia ini dalam keadaan yang panas.

Seterusnya,hutan-hutan yang diterokai menyebabkan tanah yang dilindungi terdedah kepada pelbagai bencana alam.Hal ini berpunca daripada hutan tidak lagi dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Apabila hujan lebat melanda sesuatu kawasan,air yang turun tersebut terus menghakis permukaan bumi yang gondol tersebut lalu membawa hakisan tanah-tanah ini ke dalam sungai. Kejadian ini dapat kita lihatmisalnya pada kejadian tanah runtuh. Kejadian ini berlaku kerana ketiadaan akar tumbuhan yang meneengkam tanah terutamanya tebing atau tanah tinggi. Sungai pula akan menjadi semakin cetek sebagai akibat pemendakan tanah lumpur di dasarnya. Keadaan ini akan menyebabkan banjir kilat lebih mudah melanda. Selain itu tanah yang terdedah kepada panearan cahaya matahari akan menjadi kontang dan tidak subur untuk aktiviti pertanian. Keadaan dan kejadian ini membuktikan bahawa penerokaan kawasan hutan menyebabkan manusia terdedah kepada kejadian bencana alam

Bukan itu sahaja,kemusnahan kawasan hutan akan menyebabkan kita akan kehilangan sumber hutan yang amat berharga. Negara kita yang dilitupi oleh hutan hujan khatulistiwa kaya dengan sumber kayu-kayan yang berharga dan sumber akar-akar kayu yang mampu untuk menjadi penawar pelbagai penyakit. Hasil kayu balak di negara kita telah menjadi salah satu eksport dan sumber pendapatan negara yang penting. Begitu juga halnya,hasil-hasH daripada akar-akar kayu telah menjadi sumber pendapatan penduduk yang menghasilkan ubat­ubatan tradisional. Sebagai contohnya kita telah kehilangan sumber pendapatan yang bemilai berjuta-juta ringgit sebagai akibat pembalakan haram dan aktiviti pembakaran hutan secara terbuka. Tegasnya,masalah pemusnahan hutan telah merugikan rakyat dan negara.

Sebagai kesimpulannya, kawasan hutan perlu dipelihara kerana pelbagai rahsia masih terkandung di dalamnya. Kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang agar pembalakan haram dapat diatasi. Pembalakan terancang harus diamalkan agar hut an tidak musnah serta kehidupan liar yang menghuninya tidak pupus. Kempen antipengimportan ka hutan tropika merupakan satu tindakan yang bijak daripada negara­negara maju untuk mengawal keadaan ini. Oleh itu,negara-negara maju harus bekerjasama dengan negara-negara yang ekonominya bergantung pada aktiviti pembalakan. Dengan cara inipembalakan terkawal dan aktiviti pertanian terkawal dapat diperkenalkan dan diamalkan.Kesan Negatif Perhutanan

 • Hidupan liar kehilangan habitat. Akibatnya kepupusan flora dan fauna berlaku

 • Kehilangan kayu keras berharga akibat daripada penebangan hutan yang tidak terkawal.

 • Keseimbangan gas dalam atmosfera terjejas. Kandungan gas karbon dioksida semakin meningkat.

 • Rantai makanan di kawasan hutan terjejas kerana tumbuhan merupakan pengeluar pertama.

 • Menyebabkan penipisan lapisan ozon akibat daripada asap yang terhasil daripada pembakaran hutan
 • kawasan hutan yang menjadi khazanah negara ( tempat pelbagai spesies tumbuhan dan habitat haiwan ) musnah.

 • Spesies haiwandan tumbuhan pupus

 • Pembalakan menyebabkan kawasan tadahan air negara terjejas

 • Pembalakan menyebabkan masalah tanah runtuh dan banjir kilat . Cth : pembalakan di Hulu Kelang menyebabkan tanah runtuh -tragedi Highland Towers )

 • Pembalakan yang tidak terkawal menjejaskan ekonomi negara . (bekalan kayu balak terhad )

 • Pembalakan yang berleluasa menyebabkan peningkatan suhu / udara semakin panas kerana kekurangan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan

 • Potensi sektor pelancongan melalui hutan dan kawasan rekreasi seperti air terjun terjejas


NILAI, 31 Julai (Bernama) -- Kerajaan sedang mengkaji penggunaan teknologi satelit sebagai satu kaedah memantau perhutanan negara dan mengesan kegiatan pembalakan haram di seluruh negara.

Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk S. Sothinathan berkata Jabatan Perhutanan telah diberi tanggungjawab untuk mengenal pasti dan membuat kajian terperinci mengenai teknologi satelit yang bakal digunakan itu.

"Antara kriteria utama pemilihan teknologi yang tidak terdapat di negara ini ialah berhubung dengan kos operasi dan aspek keselamatan, semuanya akan diteliti dengan mendalam sebelum keputusan muktamad dibuat," katanya kepada pemberita selepas merasmikan pertandingan akhir Debat Alam Sekitar Antara Institusi Pengajian Tinggi 2007 di Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai di sini hari ini.

Katanya kaedah itu dikaji bagi menggantikan teknologi "remote sensing" yang digunakan sekarang yang agak lambat menghasilkan keputusan.

Beliau berkata walaupun teknologi "remote sensing" baik dan memberikan gambar imej yang tepat tetapi keputusan yang diperoleh agak lambat sehingga dua minggu dan bukannya semasa kegiatan pembalakan haram itu berlaku.

Pada 26 Sept tahun lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan teknologi baru dikenali sebagai "Hyper Sectoral Remote Sensing Technology" untuk mengesan pembalakan haram dan kebakaran hutan di seluruh negara.

Sothinathan berkata untuk menangani kegiatan pembalakan haram secara berkesan, aktiviti mereka perlu dikesan secara terus dan bukannya tertangguh sehingga dua minggu baru hendak diambil tindakan.

Bagaimanapun, katanya, dengan penggunaan kemudahan satelit itu tidak bermakna kerajaan akan bergantung sepenuhnya terhadap teknologi berkenaan.

Katanya Jabatan Perhutanan akan tetap menjalankan penguatkuasaan untuk memantau dan mengambil tindakan terhadap setiap kegiatan pembalakan yang berlaku.

-- BERNAMAAncaman Deforestasi dan Kerusakan Lahan Gambut di Tengah Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang paling pesat bertumbuh dalam dua dasawarsa terakhir. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, areal tanaman perkebunan kelapa sawit terus meningkat dari 1,1 juta hektare di tahun 1990 menjadi 6,1 juta hektare di tahun 2006.
Sedangkan hingga tahun 2007, Menteri Pertanian menyatakan bahwa areal tanaman perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 6,3 juta hektare. Jika dibuat rata-rata, terjadi penambahan luas tanaman kelapa sawit sekitar 260 ribu hektare setiap tahun.
Areal tanaman merupakan areal yang telah ditanami komoditas perkebunan, baik yang sudah menghasilkan maupun belum menghasilkan. Sedangkan pencadangan lahan (landbank) adalah areal yang sudah dialokasikan untuk konsesi perkebunan (sudah memperoleh ijin lokasi). Tahun 2005 areal pencadangan perkebunan kelapa sawit mencapai 8,5 juta hektare di seluruh Indonesia.
Jika dikaitkan dengan kebijakan penguasaan lahan perkebunan, perkembangan yang luar biasa ini diduga salah satu diantaranya adalah akibat inkonsistensi penerapan kebijakan penguasaan lahan. Tercatat ada 19 grup perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang masing-masing memiliki areal lebih dari 100 ribu hektare, meskipun sejak tahun 1998, pemerintah melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengatur pembatasan luas lahan perkebunan bagi satu perusahaan ataupun grup perusahaan maksimum 20.000 hektare dalam satu provinsi atau 100.000 hektare di seluruh Indonesia.
Perubahan kebijakan di awal tahun 2007 mengenai pembatasan luas lahan bisa memperparah kondisi ini. Luas maksimum lahan perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 hektare, dan hanya disebutkan untuk satu perusahaan, tidak ada lagi pembedaan skala penguasaan lahan di tingkat provinsi atau nasional dan tidak ada pembatasan luas penguasaan lahan untuk grup perusahaan.
Saat ini pemerintah sedang membahas rencana pembatasan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh grup perusahaan, walaupun diberitakan banyak pihak menentang rencana pembatasan ini.

Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit paling pesat di Indonesia. Dalam kurun waktu tujuh belas tahun luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit meningkat hampir 400 kali lipat. Hingga akhir tahun 2006, sekitar 816 ribu hektare kawasan hutan di Kalimantan Tengah telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun baru sekitar 60% yang saat ini sudah memiliki HGU. Jika mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003, penyelesaian pengurusan HGU memiliki tenggat waktu satu tahun sejak dikeluarkannya SK Pelepasan Kawasan. Artinya terdapat sekitar 326 ribu hektare lahan yang sudah seharusnya dikembalikan kepada negara.

Deforestasi dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Menentu.

Guna mengurangi laju deforestasi, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 603/Menhutbun-VIII/2000 jo Surat Menhut No. 1712/Menhut-VII/2001, yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati tentang penghentian sementara konversi hutan alam. Kepala daerah diinstruksikan untuk tidak menerbitkan rekomendasi permohonan pelepasan kawasan hutan bagi pengembangan budidaya perkebunan.
Kebijakan ini kemudian berubah setelah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan hanya diberikan bagi permohonan yang telah sampai tahap persetujuan pencadangan pelepasan kawasan dan yang telah memenuhi persyaratan evaluasi. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Menteri Kehutanan dalam pertemuan dengan gubernur se-Kalimantan pada bulan Maret 2007, bahwa Departemen Kehutanan mengambil kebijakan untuk menghentikan pemberian izin konversi kawasan hutan produksi menjadi lahan perkebunan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua.
Sementara, hingga saat ini penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Tengah tak kunjung selesai. Berdasarkan Peta Paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, luas kawasan hutan berkisar 10,7 juta hektare, tidak termasuk kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi karena sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Jika kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Kalimantan Tengah didasarkan pada Paduserasi TGHK dan RTRWP ini, maka seakan-akan tidak ada alokasi kawasan hutan untuk dikonversi menjadi area penggunaan lain.
Pada kenyataannya, sering ditemukan praktik-praktik pembangunan perkebunan yang cenderung melakukan pembukaan hutan. Disamping karena kemudahan mekanisme mendapatkan lahan yang dibutuhkan, juga motif untuk memperoleh keuntungan dari kayu hasil tebangan. Hal ini dipandang sebagai keuntungan tambahan yang bisa diraih sebelum tanaman perkebunan memberikan hasil di masa mendatang. Persoalan muncul ketika yang pada awalnya dianggap sebagai keuntungan tambahan justru kemudian menjadi motif utama pengajuan ijin pembukaan perkebunan.
Persoalan lain yang timbul di tataran kebijakan pemerintah dalam pengalokasian lahan hutan adalah kawasan hutan yang oleh pemerintah pusat telah dibebani ijin ternyata sebagian arealnya diarahkan oleh pemerintah daerah untuk budidaya non-kehutanan. Kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah salah satunya adalah tumpang tindih Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan sebagian areal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut adalah PT. Kharisma Unggul Centratama Cemerlang/KUCC, PT. Borneo Eka Sawit Tangguh/BEST, PT. Graha Indosawit Andal Tunggal/GIAT, dan PT Wana Sawit Subur Lestari/WSSL.
Tumpang tindih peruntukan dan legalitas hak di atas areal yang sama ini menimbulkan kesan persaingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan ruang. Kesan ini dikuatkan dengan adanya laporan bahwa pejabat daerah yang ingin mendorong pembangunan kelapa sawit di daerahnya seringkali memalsukan laporan kondisi hutan untuk mendapatkan izin pelepasan kawasan dari Departemen Kehutanan.

Kelapa Sawit versus Kondisi Hutan

Terlepas dari persoalan penunjukan kawasan hutan, hal lain yang mendapat perhatian cukup besar adalah bagaimana perkebunan kelapa sawit mempengaruhi luas areal yang tertutup hutan. Sekitar 70 % perkebunan di Kalimantan Tengah adalah perkebunan kelapa sawit, dan lebih dari sepertiganya merupakan areal perkebunan kelapa sawit yang masih tertutup hutan. Seluruh lahan berhutan di dalam areal perkebunan, suatu saat akan dibuka, sehingga bisa dikatakan 763 ribu hektare lahan berhutan di Kalimantan Tengah terancam mengalami deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit.

Kelapa Sawit versus Lahan Gambut

Lebih dari 3 juta hektare wilayah Kalimantan Tengah berupa lahan gambut dan hampir 14 % diantaranya sudah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Sebaran lahan gambut terbesar berada di Kabupaten Katingan, Kahayan Hilir, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan.
Menurut Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, hingga tahun 2007 terdapat 20 perkebunan besar yang mengantongi izin usaha di kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) seluas 304 ribu hektare dan 17 diantaranya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 292 ribu hektare.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah kurang lebih 1,1 juta hektare dari kawasan pengembangan lahan gambut harus dikonservasikan dan dikembalikan pada keadaan semula. Sisanya atau 0,3 juta hektare bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, khususnya persawahan padi. Disebutkan juga bahwa alokasi lahan untuk pengembangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit dibatasi hanya 10.000 hektare. Inpres ini memicu keberatan sebagian Kepala Daerah Tingkat 2 di Kalimantan Tengah, karena berimplikasi pada pencabutan beberapa ijin usaha perkebunan yang pada gilirannya bisa menyebabkan tuntutan ganti rugi dari pihak perusahaan kepada pemerintah daerah. Hingga saat ini banyak perusahaan perkebunan yang ijinnya belum dicabut dan tetap beroperasi.

Perkebunan Kelapa Sawit dan Kebakaran

Berdasarkan data pemantauan satelit NOAA sepanjang tahun 2006, teridentifikasi sejumlah titik api yang tersebar di Kalimantan Tengah. Tabel 5 memaparkan khusus sebaran titik api di areal perkebunan kelapa sawit. Hasil ini memberikan indikasi kuat masih dilakukannya aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, karena lebih dari 45 % titik api terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang tertutup hutan. Penyiapan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dengan cara pembakaran adalah upaya jalan pintas yang murah dan cepat. Terlepas dari kondisi tutupan hutan, lebih dari 22 % titik api teridentifikasi di lahan gambut. Emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran gambut secara signifikan berperan dalam mempercepat terjadinya proses perubahan iklim. Kebakaran 6,4 juta ton karbon yang disimpan di lahan gambut seluas 3 juta hektare di Kalimantan Tengah beralih muka menjadi bencana global.


Perkebunan Kelapa Sawit Raksasa Menghancurkan Taman Nasional di Kalimantan

Membakar Hutan: Hasil pekerjaan Sinar Mas di Kalimantan © Greenpeace/Dithajohn

Saat ini Esperanza berlabuh di pelabuhan Singapura dan dalam beberapa hari akan ada operasi kapal — mengambil persedian dan mengisi bahan bakar, melakukan perawatan dasar, dan sebagainya. Dan aku sudah tidak lagi terlibat. Aku sudah turun ke darat kemarin untuk membereskan beberapa urusan dari hotel di Little India. Setelah bermingu-minggu melakukan kerja-kerja kebersihan kapal setiap hari, aku punya perasaan aneh yang mendorongku untuk mengambil kain lap dan membersihkan kamar, yang pasti akan membuat bingung staf hotel

Di posting kemarin aku mengatakan bahwa kami masih punya satu tugas terakhir. Tugas itu adalah membeberkan satu lagi kejahatan lingkungan yang dilakukan Sinar Mas. Menyebrangi Laut Cina Selatan dari sini di Kalimantan Sinar Mas melakukan penggundulan hutan di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum, di lahan basah diarea yang dilindungi International Ramsar Convention (Konvensi Ramsar Internasional), sebagai bagian dari kegiatan perluasan perkebunan kelapa sawit mereka. Daerah penyangga yang telah mengalami pembalakan itu sangat penting bagi integritas dan keanekaragaman hayati taman nasional, salah satu lahan basah terluas di Asia Tenggara dan rumah bagi ribuan jenis spesies satwa langka, termasuk macan tutul, orang utan dan sebagian besar populasi kera belanda (proboscis monkey).

Menurut pemberitaan, pada bulan Agustus 2008 Menteri Kehutanan telah membatalkan izin operasi 12 perusahaan di daerah tersebut, tujuh diantaranya milik Sinar Mas. Para pembalak telah melanggar peraturan perundangan konseravsi alam dan keanekaragam hayati, tapi alih-alih izinya dicabut, Sinar Mas malah terus melakukan penggundulan hutan disekitar taman nasional, yang menunjukkan sikap yang terang-terangan meremehkan peraturan dan perundangan serta perjanjian konservasi internasional. Dan ini adalah perusahaan yang sama yang berada di balik muatan minyak kelapa sawit yang kami blokir minggu lalu di Dumai.

Semua ini terjadi di depan hidung Roundtable Sustainable Palm Oil atau RSPO. Sinar Mas adalah anggota RSPO dan menurut prinsip dan kriteria yang ditetapkan organisasi ini bagi anggotanya, seharusnya perusahaan ini tidak melakukan penggundulan hutan. Tetapi ini tetap dilakukan, karena para eksekutifnya tahu bahwa sesungguhnya menjadi anggota RSPO bukan sesuatu yang istimewa, dan mereka akan terbebas dari ancaman hukuman. Bukankah kini saatnya bagi RSPO untuk mulai bersikap tegas menegakkan prinsip dan kriteria mereka sendiri dan mencabut keanggotaan perusahaan seperti Sinar Mas yang jelas-jelas tidak peduli pada dampak operasi mereka terhadap lingkungan

Ini tidak hanya terjadi di Kalimantan. Beradasarkan dokumen internal yang kami peroleh, Sinar Mas berencana ‘membangun’ wilayah yang luas di hutan Papua yang telah kami kunjungi. Pembukaan hutan dalam skala besar telah dilakukan di dekat Jayapura dan wilayah seluas hingga 2,8 juta hektar telah dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit, kebanyakan wilayah tersebut adalah hutan dan lahan gambut.

Pertemuna tahunan RSPO akan dimulai besok di Bali, sehingga kami mengeluarkan informasi ini untuk menyorot ketiadaan komitmen organisasi ini terhadap kriteria yang dibuatnya sendiri. Beberapa saat setelah itu, dialog tentang perubahan iklim akan diselenggarakan di Polandia bulan depan sebagai langkah lebih lanjut dari Protokol Kyoto. Perlindungan terhadap hutan harus menjadi bagian yang penting pada kedua pertemuan ini, dan Pemerintah dapat membantu dengan menjadi tauladan lewat penerapan moratorium atas penggundulan hutan, dan ini juga untuk mengingatkan kamu untuk menulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memintanya melakukan hal tersebut.
Kesan DeforestasiKesan Deforestasi
Confrence PBB tentang Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992 mentakrifkan deforestion sebagai "degradasi lahan di kering, bunga kering, dan daerah sub-lembap yang dihasilkan dari faktor variuos termasuk variasi iklim dan aktiviti manusia." Pengaruh deforestasi boleh dikategorikan dalam tiga cara. Mereka adalah: pengaruh persekitaran, kesan sosial tempatan, dan kesan sosial global. Banyak kesan persekitaran yang menyumbang pada keparahan dari masalah sosial. Itulah sebabnya penting untuk memahami kesan persekitaran dari deforestasi dan bagaimana mereka menyumbang pada kesan sosial dari deforestasi.

Efek pada Keanekaragaman Hayati
The World Wildlife Fund (WWF) mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai "kekayaan kehidupan di bumi, berjuta-juta tumbuhan, haiwan, dan mikro-organisma, yang gens mengandung dan ekosistem rumit mereka membina kepada lingkungan hidup." Hutan hujan merupakan salah satu daerah yang paling pelbagai secara biologi di dunia. Lebih dari berjuta-juta spesies tanaman dan haiwan yang dikenali hidup di hutan dan berjuta-juta yang lain tidak diklasifikasikan. Lingkungan unik dari hutan hujan membolehkan bagi keanekaragaman hayati tersebut ada.

Proses deforestasi di berbagai wilayah geografi merosakkan persekitaran yang unik.Akibatnya, banyak binatang dan tumbuhan yang hidup di hutan hujan menghadapi momok kepupusan. Kepunahan tanaman dan binatang mengarah ke kolam gen berkurang. Kurangnya keanekaragaman hayati dan kolam gen planet boleh mengurangkan konsekuensi yang tak terduga banyak, beberapa yang bisa berakibat fatal bagi masa depan kemanusiaan. Selain itu, ada etika, estetika dan falsafah pertanyaan tentang tanggung jawab manusia untuk kehidupan lain. Keprihatinan masalah ini lebih banyak negara industri di Utara lebih dari itu melibatkan negara-negara maju lebih rendah di Selatan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara membangun seperti Brazil. Saya akan menghuraikan nanti.

Isssue lain yang mungkin melibatkan Utara lagi bahawa Selatan adalah pembangunan kemanusiaan. Sebagai planet gen terus berkurang, ada oppertunities kurang untuk kemajuan di pelbagai bidang. Secara khusus, ubat-ubatan boleh mengambil manfaat dari budidaya tanaman tertentu yang tumbuh hanya di hutan hujan. Ubat yang berasal dari mereka yang boleh menyembuhkan kanser, AIDS, atau penyakit terminal lain. Tentu saja, tuntutan yang boleh dengan mudah diberhentikan sebagai spekulatif, mengingat bahawa ada sedikit atau tidak ada bukti untuk menyokongnya. Namun, terlalu awal untuk mengabaikan kemungkinan itu.Selain itu, jika hutan hujan benar-benar hancur, oppertunity untuk mengeksplorasi kemungkinan yang akan hilang selamanya. Kesan yang akan pada generasi mendatang adalah tak terhitung. Memelihara hutan hujan itu akan meninggalkan banyak oppertunities dalam bidang perubatan dan bidang lain terbuka bagi generasi mendatang untuk menjelajahi dan kemanusiaan muka lebih lanjut.

Paling tidak ada masalah yang akan perhatian baik Utara dan Selatan sama. Itulah pemuliharaan dan keserasian dengan pemanfaatan hutan dan pengurusan. orang yang berbeza mempunyai perbezaan penggunaan hutan hujan. Masyarakat adat yang tinggal di hutan, serta orang-orang non-pribumi yang tinggal di hutan, hutan adalah rumah-rumah mereka, sumber makanan, tempat tinggal, makanan, rekreasi, budaya, dan kehidupan. hutan menyediakan bahan-bahan untuk rumah-rumah mereka, kayu untuk api mereka, ikan, tanaman yang boleh dimakan, dan banyak lagi neccessities sebagaimana Amenity. Beberapa orang non-pribumi menjual beberapa sumber daya hutan untuk wang. Mereka tidak mengeksploitasi hutan kerana mereka menjual komoditi dalam jumlah terhad untuk memelihara sumber hutan untuk masa depan. Hal ini menjamin bahawa mereka dapat terus membuat mata pencaharian mereka dengan menjual produk dari hutan.

Ada orang yang melihat hutan sebagai sumber wang. Mereka menebang pokok untuk langka, kayu eksotis yang menjual dengan harga tinggi. perhatian utama mereka ialah keuntungan. Dalam jangka pendek, mereka boleh membuat keuntungan besar menjual kayu eksotis. Jika ini dilanjutkan selama beberapa waktu, akhirnya, tidak akan ada lebih banyak pohon untuk ditebang. Orang-orang yang membuat hidup mereka menebang dan menjual pokok akan muflis. Hal yang sama berlaku untuk perlombongan emas dan membudidayakan tanaman kas. Dalam kes tanaman, apa yang terjadi adalah tanah, yang biasanya miskin untuk mula dengan, degradasi lebih lanjut sampai tanah tidak lagi baik untuk pertanian. Orang-orang yang membuat hidup mereka mati dari membudidayakan tanaman kas dipaksa untuk pindah ke daerah lain sehingga semua tanah memburuk. Kemudian petani corp kas muflis.

Bolehkah semua kepentingan yang pelbagai, keperluan penghuni hutan dan keinginan orang-orang perniagaan besar, didamaikan dengan? Adakah mungkin untuk memelihara hutan tropika hanya sementara membolehkan bahagian-bahagian itu akan digunakan untuk tujuan komersil? Apakah keperluan binatang yang hidup di hutan faktor dalam perdebatan ini? Setiap dasar sucessful tindakan tentang pengurusan hutan harus alamat soalan ini. Hal ini akan menjadi lebih rumit ketika pelbagai kesan sebuah tindakan boleh dianggap. Contohnya, jika kayu terlalu banyak dipotong, tanah yang pernah memiliki cukup menutupi agar tidak kering sekarang akan mendapat dipanggang di matahari, sehingga tanah yang sama dikenakan hakisan, hutan menjadi kurang mampu bertahan badai besar, dan seluruh hutan bermula menurunkan dan akhirnya mati. Itu bahkan tidak mempertimbangkan bagaimana kesan ini akan mempengaruhi binatang yang hidup di hutan. Contoh lain adalah perlombongan emas. Merkuri yang digunakan masuk ke rantai makanan, akhirnya memberi penghuni hutan kes keracunan mecury. Bagaimana keracunan merkuri mempengaruhi haiwan lain atau tumbuhan dalam rantai makanan?Sebuah contoh ketiga akhir ini kas pertanian tanaman. Pertama-tama, kliring kayu tersebut menyingkapkan tanah ke matahari dan membuat tanah terdedah kepada hakisan.Tanah itu sendiri tidak benar-benar baik untuk pertanian, dan tanah menjadi tidak berguna sama sekali dalam hitungan tahun sehingga cylcle dihidupkan lagi. Ini kerosakan hutan hujan segera mempunyai pelbagai kesan penghuni hutan dan haiwan. Tidak ada yang baik. Masyarakat adat dan penduduk hutan tidak mendapat manfaat dari eksploitasi hutan.Eksploitasi, melalui penghancuran hutan, memusnahkan sumber kehidupan masyarakat adat, penduduk hutan dan haiwan yang hidup di hutan. Pada cara yang sama, orang perniagaan kaya tidak boleh mendapatkan apa yang diinginkannya jika ia harus mempertimbangkan keperluan orang-orang dan haiwan yang hidup di hutan hujan.Jika ia menganggap keperluan orang-orang dan binatang, maka dia tidak boleh menebang semua pokok ia inginkan. Dia tidak mungkin bahkan dapat memotong pokok-pokok di kawasan tertentu.Itu berarti keuntungannya tidak akan sebanyak dia bisa. Ini adalah dilema yang nyata. Malangnya, trend yang menyokong perniagaan orang kaya.


Perubahan Iklim
Ketika luas hutan tropika yang ditebang baik atau hancur, ada pelbagai perubahan iklim yang terjadi sebagai hasilnya. Berikut ini adalah daftar perubahan iklim yang sangat pelbagai dengan keterangan singkat tentang mengapa mereka datang.


Desication tanah hutan lembap dahulu
Apa yang terjadi adalah kerana paparan sinar matahari, tanah akan dipanggang dan kurangnya kanopi daun apa-apa untuk menghalang kelembapan dari cepat menguap ke atmosfera. Dengan demikian, tanah yang dahulu basah menjadi kering dan pecah-pecah.


Drama Kenaikan Suhu Ekstrem
Pohon memberikan keteduhan dan daerah yang diarsir mempunyai suhu dimoderasi. Dengan naungan, suhu mungkin 98 darjah Fahrenheit pada siang hari dan 60 darjah di malam hari. Dengan keluar keteduhan, suhu akan jauh lebih sejuk di malam hari dan sekitar 130 darjah di siang hari.


Laman Daerah lembap lembap untuk Desert
Hal ini berkaitan dengan desicaiton tanah basah hutan dahulu. Terutama karena kurangnya kelembaban dan ketidakmampuan untuk menjaga kelembapan, tanah yang terkena sinar matahari akan mengering dan berubah menjadi gurun pasir. Bahkan sebelum itu terjadi, ketika tanah menjadi kering, badai debu menjadi lebih kerap. Pada saat itu, tanah menjadi usesless.


Tidak Daur Ulang Air
Wap air dari lautan jatuh sebagai hujan di daerah pesisir yang berdekatan. kelembapan tersebut akan dihantar ke atmosfera melalui transpirasi dari daun jatuh lagi di daerah pedalaman hutan. Kitaran ini mengulangi beberapa kali hujan di semua wilayah hutan.


Kurang Karbon Dioksida dan Nitrogen Exchange
Hutan hujan penting dalam proses pertukaran karbon dioksida. Mereka hanya kedua-dua laut sebagai wastafel "paling penting" untuk karbon dioksida atmosfera. Survei paling baru pada deforestaiton dan gas rumah kaca emisions melaporkan bahawa deforestasi dapat akaun sebanyak 10% dari emmisions gas rumah kaca saat ini.gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfera yang benar-benar perangkap panas. Ada teori bahawa gas rumah kaca sebagai lebih yang dilepaskan ke atmosfera, lebih panas terjebak. Dengan demikian, ada kecenderungan pemanasan global di mana suhu rata-rata menjadi progressivily lebih tinggi.


Lebih Pergurunan
Menurut Program Alam Sekitar PBB (UNEP) pada tahun 1977, deforestasi merupakan faktor penting menyumbang desertificaiton. Apa yang jelas adalah seberapa cepat gurun yang memperluaskan kontroversi. Menurut UNEP, antara tahun 1958 dan 1975, Gurun Saharen diperluas oleh sekitar 100 km selatan. Pada tahun 1980 dianggarkan UNEP penggurunan yang mengancam 35 peratus daripada permukaan tanah dunia dan 20 peratus daripada penduduk dunia. Baru-baru ini, kumpulan mencabar kesimpulan tersebut. Beberapa saintis menyatakan bahawa kesimpulan berdasarkan data tidak mencukupi. Namun demikian, penggurunan masih mengancam lahan kering semakin banyak.


Longsoran
Hubungan antara deforestasi dan ersion tanah.Deforestasi dikenali untuk menyumbang run-off dari curah hujan dan intensif hakisan tanah. Keseriusan masalah banyak bergantung pada ciri-ciri tanah dan topografi.


Efek lain
Ada banyak manfaat seperti udara bersih dan air bersih, mungkin kedua paling penting, bahawa hutan mempunyai. Hutan juga menyediakan banyak estetika, rekreasi dan kebudayaan anugerah.Jika hutan hancur, maka ganjaran tersebut menghilang. Ini repercusions sosial utama bagi seluruh dunia.


Pengaruh Sosial Deforestasi di Brazil
Proses deforestasi banyak memiliki kesan sosial bagi warga Brazil dan dunia. Orang-orang pribumi yang tinggal di hutan hujan adalah paling terpukul, sehingga secara alami ketika memeriksa kesan sosial dari deforestasi, banyak analisis tersebut akan fokus pada penduduk pribumi. Hal ini sama pentingnya untuk dicatat bahawa selain penduduk asal, ada juga petani sungai dan petani dusun, pemburu, dan extractivists yang hidup di hutan hujan. Maklumat yang disajikan di sini berasal dari laporan kajian kes di daerah Rondônia dan Para (lihat peta) .
Para petani sungai, sebahagian besar berbahasa penduduk Portugis, menduduki varzeas, dataran banjir subur, untuk pertanian kekal. Hal ini dimungkinkan kerana kesuburan tanah itu dikemaskini setiap tahun selama banjir. Pada tahun 1990, dataran banjir terdiri atas sekitar 5 peratus kawasan Amazon dan dataran banjir termasuk lebih daripada setengah dari seluruh tanah cocok untuk pertanian kekal. gaya hidup mereka serupa dengan penduduk pribumi, tetapi tidak seperti penduduk pribumi, mereka menjual berbagai tanaman, ikan, goni, dan sejenisnya untuk peniaga tempatan.

Kumpulan ketiga adalah para pemburu, petani dusun, dan extractivists. Extractivists dikumpulkan getah, kacang Brazil dan prduct hutan lain untuk dijual. Mereka menggunakan wang itu untuk membeli keperluan, seperti alat-alat, senjata, dan beberapa staples. Kebanyakan orang dalam kelompok ini, seperti masyarakat adat berlatih lama kosong pergeseran pertanian dan menyimpan beberapa haiwan.

Semua tiga kumpulan dan khususnya poluation adat menderita daripada proses deforestasi. Kajian kes didokumentasikan secara terperinci bagaimana orang luar memasuki cadangan penduduk asal dan bagaimana pelbagai peranti dicabut penduduk asal wilayah tradisional dan hutan. prospectors Gold membawa penyakit yang akan memusnahkan sebahagian besar penduduk pribumi.prospectors merkuri emas yang digunakan untuk memisahkan emas dari pasir dalam air minum dan ikan. Akibatnya, penduduk pribumi sangat menderita keracunan merkuri kerana ikan adalah sumber protein utama mereka. Peternak Sapi, penebang dan spekulan tanah juga menyerang wilayah adat. Banyak hutan, khususnya mereka terkukus dilayari berhampiran dibersihkan. Reproduksi ikan ini terjejas, kerana jenis ikan yang paling bergantung pada sumber-sumber hutan. sandaran air, regim hidrologi, tanah dan iklim tempatan, dan produktiviti pertanian juga terjejas.

Penduduk pribumi menang melawan untuk menyelamatkan tanah mereka. Mereka sering dan keras dengan tanah mereka menyerang orang luar. Hasilnya adalah mematikan.Ketika orang-orang pribumi beralih kepada alternatif undang-undang, bahkan dengan sokongan dari sekutu seperti Gereja dan NGO alam sekitar, usaha mereka tidak berkesan.Selain itu, undang-undang itu disahkan bahawa hak pemilikan mineral sub-terrianian di negara bahagian itu. Jadi, meskipun jaminan perlembagaan dan undang-undang, masyarakat adat tidak memiliki pemilikan tanah mereka selamat.Selain itu, kerajaan Brazil lewat undang-undang yang mempromosikan pembangunan wilayah Amazon.Tujuan utama adalah untuk membangunkan tanaman dan produk mentah lain dieksport ke negara-negara lain. Ada juga lwas lain yang mempengaruhi poulation adat yang belum dibicarakan.Keputusan akhirnya adalah bahawa orang-orang idigenous sedang forcably diusir dari rumah mereka.

Dua kumpulan dari ahli lain hutan hujan tradisional juga menderita dari kesan deforestasi. Ada keracunan merkuri luas, pencemaran dari lumpur lombong, dan intensif, kita tentang herbisida untuk mengendalikan pertumbuhan tumbuhan berhampiran powerlines dan jalan.penduduk ikan dan pengeluaran agriclutural menurun. Masalah tersebut lebih diperparah dengan bendungan. Mereka mengubah ikan berhijrah rintik dan banjir masyarakat banyak. Reservoir cetek besar Tucurui di para membawa malapetaka dari misquitos. nelayan Bermotor komersial datang dan overfished wilayah dan masyarakat tempatan kehilangan sumber protein utama mereka dan sumber prinsip kas.Akibatnya, banyak penggarap bantaran kiri ke bidang yang jelas di hutan yang tersisa di tempat lain atau untuk bergabung dengan sebahagian bekerja di wilayah perkotaan.

Para extractivits juga terkena keras. Thr pokok-pokok getah dan pokok kacang Brazil diberikan sebagai konsesi entreprenuers besar dengan monopoli pemasaran produk dan pengadaan pengilang ini. Meskipun boom getah runtuh pada abad kedua puluh, selama kebangkitan sementara semasa Perang Dunia Kedua, banyak extractivists tetap sebagai pembekal bebas yang terus mengeksploitasi tanah mereka memanfaatkan untuk generasi. Konflik kekerasan meletus antara extrativits dan spekulan tanah dan peternak ketika tanah speclators dan peternak ingin membersihkan pokok-pokok getah dan pokok kacang Brazil. Banyak extractivist forcably diusir dan perlu mencari mata pencaharian di tempat lain.

Ada yang ironis untuk masalah ini. Itu adalah bahawa banyak dari para pendatang baru ke daerah Amazon tidak lebih baik daripada mereka sebelum ini. Banyak petani kecil, yang baik diselesaikan secara rasmi oleh Lembaga Nasional untuk Penjajahan dan Pembaharuan Agrian di Brazil (INCRA) atau tertarik dengan janji tanah yang berlebihan atau upah yang tinggi, akan kehilangan pekerjaan. Mereka menghadapi banyak masalah yang sama yang dihadapi para penduduk yang tradisional. Para petani sering salah masuk barisan kaum miskin kota atau pergi ke lahan yang lebih untuk tuan tanah kaya.Tampaknya masuk akal untuk membuat kesimpulan bahawa sebagai akibat dari acitons, kerajaan Brazil telah membuat pengangguran, masalah yang lebih besar. Juga mempunyai agrivated masalah migran dan tunawisma.

Sebagai script posting, adalah import untuk perhatian bahawa tidak semua konsekuensi soicial disajikan di sini adalah langsung disebabkan oleh penggundulan hutan di wilayah Amazon di Brazil.

Langkah-langkah organisasi bukan kerajaan (NGO) mengatasi deforestasi


World Wide Fund / Tabungan Sedunia (WWF) di sabah
WWF Malaysia telah memeulakan kerja-kerja pemuliharaan di Sabah sebaik saja ianya ditubuhkan pada tahun 1972. Seperti dimana-nama kawasan Malaysia Kerja-kerja awal yang dijalankan oleh Organisasi ini adalah pemeliharaan spesis-spesis binatang dan pemuliharaan habitat alam semulajadinya. Projek pertama yang dijalankan oleh WWF di Sabah adalah Projek Marin yang pertama kali dilaksanakan di seluruh Malaysia. Projek ini melibatkan penyelidikan terumbu karang. WWF telah membantu Taman-taman Negara (yang sekarang dikenali sebagai Taman-Taman Sabah)untuk membuat kajian di Pulau Gaya yang berhampiran dengan Bandar Kota Kinabalu. Pada masa sekarang pulau ini merupakan sebahagian daripada Taman Tunku Abdul Rahman yang telah ditubuhkan pad tahun 1974.
In telah membawa kepada beberapa projek kajian dan ekspedisi yang telah diusahakan bersama oleh kedua-dua organisasi di kawasan seperti Semenanjung Klias, Lembah Danum, pulau Balambangan dan Kepulauan Semporna. Pada tahun 1979, WWF Malaysia telah memberi bantuan kepada Cawangan Mergastua di Jabatan Perhutanan dalam mengendalikan kajian faunal Sabah selama dua tahun untuk mengumpul maklumat yang diperlukan bagi perlaksanaan rancangan pemuliharaan hidupan liar di negeri ini. Ia kemudianya disusuli dengan projek kajian mengenai spesis buaya, badak sumbu, Orang Utan dan burung-burung air yang terdapat di Sabah. Tinjauan keatas spesis Orang Utan misalnya melibatkan proses penganggaran populasi dengan cara menghitung sarang-sarang spesis ini daripada udara.
Projek-projek ini bukan sahaja untuk memyelidiki biologi haiwan-haiwan ini tetapi juga untuk mengenalpasti ancaman-ancaman yang dihadapi oleh mereka agar langkah-langkah pencengahan dapat diambil. Melalui pelbagai kajian yang dibuat dengan usahasama Cawangan Mergastua, beberapa kawasan lindungan telah dikenalpasti sebagai kawasan utama hidupan liar di Sabah. Kawasan-kawasan tersebut ialah Kawasan lindungan Tabin, Kulamba dan Kinabatangan. Sebagai tambahan, cadangan-cadangan juga telah dibuat agar Negeri ini dapat memanafaatkan usaha-usaha pemuliharaan dari segi pelancungan dan pendidikan.
Pada masa ini selain daripada pemuliharaan habitat dan spesis, keutamaan diberikan kepada kajian untuk mencari jalan bagi menggunakan sumber-sumber alam semulajadi yang lebih berkekalan. Misalnya kajian dan pengambilan buah-buahan sitrus liar dan yang ditanam di Sabah pada tahun 1985 telah membantu dalam mendemonstrasikan nilai hasil-hasil bukan balak yang boleh didapati dari dalam hutan.
Pihak WWF dan agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan masih meneruskan usaha dalam mengenalpasti kawasan lindungan dan membuat rumusan rancangan pengurusan untuk mereka. Kajian-kajian tambahan telah dijalankan di Kulamba dan Kawasan Simpanan Hidupan Liar Tabin. Sebagai contohnya, kajian dari udara dibantu oleh penerbangan Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) menilai kesan daripada kebakaran di Kawasan Simpanan Hidupan Liar.
Pada tahun 1988, Yayasan Sabah telah berkerjasama dengan WWF Malaysia untuk mengatur satu kajian ekspedisi saintifik di kawasan yang belum pernah diterokai, yang mana terletak ditengah-tengah Negeri Sabah. Pihak TUDM telah menerbangkan lebih daripada 40 ahli saintis dan beberapa kakitangan yang lain ke kwasan-kawasan yang jauh terpencil dengan helikopter. Bermula dari sekitar tahun 1980, usaha untuk memperdalamkan kajian bagi perkembangan kawasan pemuliharaan di Sabah yang lebih menitikberatkan aspek rancangan pengunaan tanah dan pembangunan polisi pengurusan.

Strategik Pemuliharaan Sabah
Pada tahun 1990, Kementerian Pelancungan dan Pembangunan Alam Sekitar di Sabah telah menugaskan WWF Malaysia untuk menyediakan Strategik Pemuliharaan Sabah. Dokumen ini kemudiannya telah diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan telah diterima secara prinsip pada tahun 1992.
Memfokus kepada penggunaan tanah secara wajar sebagai kunci asas kepada pemuliharaan dan pembangunan di Negeri Sabah pada sekitar tahun 1990an strategik ini menyeru agar ditubuhkan pelbagai kawasan perlindungan juga memperbaiki pengurusan sumber-sumber berdasarkan kepada kawasan-kawasan.
Pengarah Projek WWF Malaysia (Sabah) Dr. Junaidi Payne berkata " Pemuliharaan dan Pembangunan adalah saling bergantung antara satu dengan lain". " Untuk menyokong keperluan janka panjang semua sektor di Negeri ini, Strategik Pemuliharaan untuk negeri Sabah perlu berlandaskan kepada peruntukkan yang teliti daripada kedua-dua sumber utama alam semulajadi; iaitu tanah dan hutan.
Justeru itu strategik ini mencadangkan beberapa peraturan dan tindakan perlu diadakan dalam aspek-aspek penggunan tanah, hasil-hasil tanah, pengurusan pelbagai cara, kawasan tadahan air, komuniti hutan, pengeluaran balak, kerosakan hutan, pembalakan haram, penanaman semula hutan, ekologi kepelbagaian, melombong, polar pelancungan, permohonan tanah, Taksiran Kesan Alam Pesekitaran, pembangunan pantai dan lain-lain, sebagai contohya strategik ini menjalankan persediaan membuat beberapa siri peta untuk membantu rancangan penggunan tanah tanpa mengganggu habitat semulajadinya. Kawasan- kawasan habitat semulajadi yang sensitif kepada perubahan perlulah dikenalpasti dan dijadikan sebagai kawasan perlindungan / simpanan.
"Seara lansung dan tidak lansung pihak kami masih meneruskan khidmat bantuan kepada Kerajaan Negeri dan agensi-agensi dalam mengenalpasti dan mengemukakan isu-isu asas pemuliharaan" seperti yang telah dikatakan oleh Dr. Payne. " Kami berharap dengan cara ini, kami boleh memainkan peranan sebagai pemangkin dalam membantu Negeri ini untuk memenuhi keperluan pembangunan dan Pemuliharaan".
Daripada Prespektif WWF Malaysia, projek ini merupakan kesinambungan daripada strategik Pemuliharaan yang telah diperkembangan untuk 9 buah negeri di Malaysia.
Penyediaan dan implementasi strategik ini banyak menyokong usaha-usaha pemuliharaan yang merangkumi seluruh negara, ini termasuklah peringkat negeri dan negara.
Spesis Kucing Liar dan Musang boleh menyumbang kepada keseimbangan ekologi system di negeri Sabah. Matlamat WWF Malaysia untuk meneruskan kerjasama dengan pihak berkuasa yang berkaitan di Sabah dalam aspek pemuliharaan masih dijalankan, namun begitu usaha-usaha ini semakin bertambah dengan adanya aspek gabungan pengurusan dan sosio – ekonomi. Sebagai contohnya WWF telah menyalurkan bantuan kewangan untuk membina Kabin Penyelidikan khas bagi para-para penyelidik di Kawasan Simpanan Hidupan Liar Tabin di sebelah Timur Sabah. Kawasan Simpanan ini diusahakan bersama dengan Jabatan Perhutanan Sabah dan Jabatan Hidupan Liar Sabah, dimana mereka telah menyediakan plan pengurusan untuk kawasan simpanan ini dan menjadikan kawasan ini sebagai tapak penyelidikan untuk jangka panjang. Pembinaan Kabin tersebut sedikit sebanyak telah menyokong kepada usaha-usaha JHL dalam mempromosikan penyelidikan hidupan liar untuk jangka panjang dan pengurusan di Kawasan Tabin ini sebagai sebuah kawasan penting bagi tujuan pelindungan hutan dan pemuliharaan ekologi kepelbagaian di Sabah. Sebuah Projek yang telah dijalankan dari tahun 1993 sehingga 1996 pada kawasan dalam dan persekeliling hutan Simpanan ini adalah untuk menjalankan penyelidikan tentang ekologi spesis Musang dan Kucing Liar dan kepenerapanya (kepentingan) kepada pengurusan hutan.
"Binatang daratan jenis Karnivor di kawasan Borneo tidak begitu diketahui umum" kata Pegawai Saintifik Senior WWF Rajanathan Rajaratuam. "Spesis ini juga merupakan sebahagaian daripada biologi kepelbagaian alam semulajadi di Hutan Tropika dan selalunya mempunyai keperluan yang unik. Kekurangan informasi asas tentang ekologi dan habitat jenis spesis ini telah menghalang penghasilan polisi pengurusan yang lebih berkesan mengenai pemuliharaan dan habitat di kawasan tersebut.
"Pengertian tentang struktur dan dinamik spesis Kanivor ini didalam hutan amat perlu bagi pengurusan / penjagaan kawasan simpanan ini. Kajian ini juga dibuat untuk menyelidiki pengaruh pengunaan tanah seperti aktiviti pembalakan dan pertanian yang dijalankan serentak, terhadap ekologi spesis ini dan menilai kesan atau pengaruh daripada modifikasi habitat.
Terdapat beberapa jenis spesis Kanivor Hutan Tropika yang mempunyai kesamaan dengan spesis kucing liar yang berpotensi untuk menyebarkan benih-benih dikawasan ini. Justeru itu spesis-spesis seperti ini memainkan peranan yang penting dalam membantu pertumbuhan semula hutan selepas daripada sebarang gangguan. Kajian ini memperolehi bukti bahawa kawasan hutan ini menjadi tempat pelindungan dan pembiakan bagi pelbagai jenis haiwan pemangsa yang memakan spesis tikus perosak di kawasan penanaman kelapa sawit
Hasil daripada kajian tersebut telah mencabar dakwaan ide traditional yang mengatakan kawasan hutan merupakan sarang bagi haiwan-haiwan perosak dikawasan penanaman yang berdekatan. Projek ini juga telah memberi latihan kepada kakitangan JHR dan pelatih-pelatih Pegawai Saintifik WWF (Sabah) dalam menjalankan penyelidikan hidupan liar dan teknik-teknik pengurusan" tambah En. Rajan. En. Lim Shek Ping , salah seorang pelatih Pegawai Saintifik yang pada awalnya diambil bekerja di kawasan Perlindungan Tabin bagi menjalankan penyelidikan hidupan liar di kawasan tersebut, tetapi kemudiannya telah dihantar menjalankan kajian hidupan liar di Sungai Bakay di Semenanjung Klias, di kawasan Barat Sabah. Beliau juga menjalankan kajian mengenai diet kumpulan Orang Utan dikawasan Kinbatangan
Kursus Pendidikan dan saintifik
WWF Malaysia memandang pendidikan sebagai kunci kepada asas pemuliharaan jangka panjang. WWF Malaysia telah membantu Yayasan Sabah untuk menjalankan kajian kebolehlaksanaan penubuhan Skim Kelab Alam Semulajadi di sekolah-sekolah. Skim ini kemudiannya dilancarkan pada tahun 1988, kelab ini merupakan organisasi bukan kerajaan yang terbesar sekali di Malaysia dengan keahlian seramai 28,000 ahli dan terdapat 70 buah kelab yang aktif di sekolah-sekolah. Pada pencapaian awal, ianya telah berjaya memfokuskan kepentingan pendidikan dalam pemuliharaan, satu lagi projek yang giat dijalankan sekarang ialah Projek Pendidikan Alam Pesekitaraan. Pada masa ini WWF Malaysia bertindak sebagai pakar perunding kepada Jabatan Hidupan Liar di Sabah bagi menyusun Plan Pembangunan dan Pengurusan untuk Kawasan Perlindungan Burung, Bandar K.K.(KK City Bird Sanctuary/ KKCB) (24ha) dan Lagun Likas (Likas Lagoon) (26 ha).Matlamat utama projek ini adalah untuk melindungi dua habitat ini daripada kesan pembangunan bandar selanjutnya dan untuk mempromosikan kesedaran awam tentang kepentingan tanah paya dengan mewujudkan sebuah kawasan perlindungan contoh Bandar tanah Paya yang sistematik (kawasan ini terletak lebih kurang 4km daripada bandar KK). Adalah menjadi harapan untuk memberi perlindungan yang sama kepada tanah-tanah paya yang mempunyai habitat yang peka kepada perubahan di Sabah seperti pada kawasan Dataran Banjir di Kinabatangan.
Daripada kajian yang baru dijalankan, 80 jenis spesis burung telah dihantar ke kawasan perlindungan burung di "KK City Bird Sanctuary" dan "Likas Lagoon." Kawasan Paya bakau ini menyediakan kawasan pembiakan utama bagi burung-burun Pucung Malam, ianya juga dapat menampung hidupan akua yang berbeza-beza. Alam persekitaran lagun menyediakan sumber dan tempat perlindungan yang sesuai bagi pelbagai spesis burung. Ada jenis spesis-spesis burung yang boleh didapati dalam kumpulan yang besar, seperti "moorhens", namun begitu terdapt juga jenis spesis yang jarang-jarang dijumpai seperti Burung Puyung Unggu dan sekali-sekala kawasan ini dilawati oleh kumpulan itik –itik yang berhijrah.
Fokus utama KKCB adalah pembinaan Pusat Pendidikan Alam Sekitar yang akan dihubungkan dengan litar titian dan kawasan terlindung bagi pengkaji burung. Daripada titian yang dibina itu para pengunjung berpeluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat keunikan habitat paya dan hidupan liarnya.
Proses pemuliharaan pada tumbuh-tumbuhan dikedua-dua kawasan ini akan dijalankan dan akan memastikan kawasan ini akan kembali seperti sebelum ianya mengalami perubahan kesan daripada aktiviti perkampungan setinggan.
Apabila Pusat Pendidikan Alam Persekitaran ini berjaya ditubuhkan, pihak KKCB disarankan untuk memulakan pendidikan, pelancongan dan program penyelidikan sebagai antara kemudahan yang disediakan. Program-program ini juga akan diperkembangkan dan diperbaiki /baikpulih oleh kakitangan di kawasan Perlindungan dari semasa ke semasa.

Projek Ekologi Kepelbagaian Pemuliharaan Sabah ini dijalankan untuk membantu pemuliharaan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dan habitatnya dalam tindakbalasnya terhadap perubahan pesat dalam penggunaan tanah di Sabah.WWF menyediakan bantuan teknikal kepada pihak yang berkuasa dalam mengenalpasti kawasan lindungan yang berpotensi. WWF pada masa ini juga membantu dalam aktiviti lain seperti kajian botani, pendidikan alam sekitar terutama sekali dikawasan bawah Kinabatangan.

Langkah-langkah Individu Mengatasi Masalah Deforestasi

Keluasan hutan pada masa kini telah menjadi semakin berkurangan. Keadaan ini adalah disebabkan oleh kegiatan deforestasi bagi menjalankan pembinaan rumah, sekolah dan kilang. Namun, kegiatan deforestasi telah membawa kesan buruk seperti binatang-binatang kehilangan habitat mereka dan mungkin mengalami kepupusan. Oleh itu, sebagai individu yang menyayangi dan menghargai alam sekitar, kita perlu berusaha menangani masalah tersebut.

Salah satu langkah yang boleh kita lakukan ialah jangan membazir kertas sewenang-wenangnya. Kita patut menghargai kertas dengan menggunakan kedua-dua muka surat kertas itu. Selain itu, kita patut menanam lebih banyak pokok bunga di sekeliling kawasan rumah ataupun sekolah. Langkah ini dapat mengelakkan kita daripada kehilangan sumber hutan atau lain-lain lagi.

Di samping itu, kita dapat membuat kad-kad yang kecil dan cantik dengan menulis slogan-slogan seperti "Menanam Lebih Banyak Pokok", "Jangan Membazir Kertas", "Berhenti Menerbang Pokok" dan sebagainya. Dengan cara ini, tumpuan dalam kalangan masyarakat terhadap masalah deforestasi dapat ditingkatkan.

Tambahan pula, kita boleh membuat nota-nota yang berkaitan deforestasi dan memaparkannya pada papan kenyataan di sekolah untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan-kesan akibat deforestasi yang tidak terancang.

Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita sepatutnya berusaha mengatasi masalah deforestasi dengan melaksanakan pelbagai langkah-langkah yang berkesan. "Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh", semua rakyat perlulah bekerjasama menangani masalah deforestasi untuk menjamin kehidupan masa depan kita masih dapat menikmati kawasan hutan yang berkeadaan baik.

Langkah-langkah Kerajaan dalam menangani DeforestasiKerajaan memandang berat tentang jenayah alam sekitar seperti pembalakan haram. Sehubungan itu, dalam usaha membendung pembalakan haram di Malaysia, Jabatan Perhutanan sentiasa menjalankan kerja-kerja penguatkuasaan undang-undang di semua negeri melalui perundangan hutan yang berkenaan. Antaranya usaha-usaha yang dilaksanakan adalah

 • penubuhan pasukan penguatkuasaan hutan di peringkat daerah dan negeri serta ‘flying squad’ (dengan izin) di Ibu Pejabat bagi membanteras kes-kes kesalahan hutan

 • mengadakan rondaan di kawasan sensitif termasuk menggunakan helikopter

 • menjalankan sekatan jalan raya dari semasa ke semasa bagi mengawal pergerakan kayu balak

 • menggunakan teknologi Penderiaan Jauh (remote sensing) dan Sistem Maklumat Geografi (GIS) untuk mengesan dan memantau aktiviti pencerobohan hutan

 • mengadakan sistem balai pemeriksa hutan di mana semua lori yang membawa kayu balak dikehendaki mempunyai pas pemindah yang dikeluarkan oleh balai pemeriksa hutan

 • menggalakkan masyarakat awam membuat aduan mengenai kegiatan pencerobohan hutan yang disyaki sedang atau telah berlaku

 • memastikan bahawa sempadan dengan kawasan-kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK) berada dalam keadaan bersih serta ditandakan dengan jelas dan terang di lapangan


Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) telah disediakan dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh Malaysian-German Sustainable Forest Management and Conservation Project dengan berpandukan kepada Forest Management Planning Rules and Guidelines 2000. RPH yang disediakan bagi tempoh 10 tahun (2006-2015) ini merupakan sebuah panduan am bagi Jabatan Perhutanan Negeri Perak (JPNP) ke arah pengurusan hutan secara berkekalan dan meliputi pembangunan, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan di dalam kawasan-kawasan Hutan Simpan Kekal (HSK) yang telah diwartakan di Negeri Perak Darul Ridzuan. RPH ini adalah disediakan bagi Hutan Darat Kering sahaja manakala RPH badi Hutan Paya Laut telah pun disediakan berasingan.

Semenanjung Malaysia telah mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan untuk pemeliharaan kepelbagaian hayat dengan penubuhan taman-taman negara, suaka han rezab hidupan liar, suaka burung dan taman marin sejak tahun 1930an lagi. Taman Negara yang terbesar di Semenanjung Malaysia meliputi kawasan seluas 434,351ha dan telah diwartakan pada awal tahun 1939 yang kebanyakannya berada dalam hutan dara. Seluas 0.74 juta ha di Semenanjung Malaysia telah dilindungi mengikut undang-undang sebagai kawasan pemeliharaan di mana 0.55 juta ha berada di luar HSK dan 0.19 juta ha berada di dalam HSK.


Dalam usaha-usaha untuk melindungi dan mengekalkan jenis-jenis hutan dalam keadaan semula jadi, Jabatan Perhutanan telah mengambil langkah menubuhkan Hutan Simpanan Dara (VJR) sebagai rezab semula jadi dan Arboretum. Hutan Simpan Dara ini berperanan sebagai contoh untuk membuat perbandingan ekologi dan biologi kawasan hutan yang telah dibalak atau kesan rawatan silvikultur. Ianya juga merupakan hutan asli semula jadi untuk kajian. Semenjak tahun 1950, sebanyak 72 buah VJR telah ditubuhkan di seluruh Semenanjung Malaysia yang meliputi keluasan 21,284 ha. Kawasan-kawasan VJR ini merupakan contoh dari berbagai jenis hutan dara yang terdapat di negara ini termasuklah Hutan Paya Laut, Hutan Pantai, Hutan Rawa ( Heath forest), Hutan Paya Gambut, Hutan Pamah Dipterokarpa, Hutan Bukit Dipterokarpa, Hutan Bukit Tinggi Dipterokarpa dan Hutan Pergunungan.

Sehubungan itu, perhatian adalah ditumpukan kepada aspek perlindungan terhadap spesies-spesies yang luar biasa dan yang menghadapi kepupusan. Beberapa spesies hidupan liar yang menghadapi kepupusan telah dikenal pasti dan sedang dilindungi di bawah undang-undang seperti harimau, badak sumbu, kongkang dan beberapa jenis rama-rama. Akta Taman Negara 1980 ( Pindaan 1985) dan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Pindaan 1976 & 1988), memastikan pemeliharaan Taman Negara dan suaka burung-burung dan hidupan liar yang menghadapi bahaya kepupusan. Kawasan hutan perlindungan yang terletak di kawasan HSK seluas 1.90 juta ha telah dijadikan kawasan perlindungan kepelbagaian hayat di Semenanjung Malaysia yang sekarang berjumlah 2.45 juta ha atau 18.6 % daripada keluasa

n tanah negara ini. Di samping itu, Akta Perhutanan Negara 1984 telah dipinda dan dikuatkuasakan pada tahun 1993 di mana penalti untuk pencerobohan hutan telah dinaikkan kepada RM 500,000 dan penjara tidak melebihi 20 tahun dengan penjara mandatori tidak kurang dari 1 tahun berbanding penalti sebanyak RM10,000 dan /atau penjara tidak melebihi 3 tahun sebelum pindaan dibuat.

Strategi-strategi Pengurusan Hutan Secara Berkekalan


 • melaksanakan aktiviti pengusahasilan hutan dalam Hutan Simpan Kekal (HSK) melalui sistem tebangan memilih dan kawalan ketat terhadap pengeluaran hasil hutan

 • mematuhi dengan sepenuhnya Catuan Tebangan Tahunan (CCT)

 • memastikan pemeliharaan dan pengurusan sumber hutan secara berkekalan dilaksanakan melalui penguatkuasaan undang-undang dan peraturan hutan

 • mewartakan HSK mengikut peruntukan undang-undang dan peraturan hutan sebagai asas bagi pengurusan hutan serta mewartakan kawasan tanah berhutan yang tidak terlibat dengan projek-projek pembangunan tanah

 • meneruskan kajian mendalam berkaitan dengan produktiviti hutan, tumbesaran dan pengeluaran

  • mengemaskini teknik pengurusan dan pembangunan hutan yang sesuai supaya hutan asli dapat diurus secara efektif

  • meningkatkan teknologi maklumat di peringkat mikro dan makro serta memperbaiki alat dan teknik pengurusan bagi pemantauan sumber hutan yang lebih efektif

  • menggalakkan penggunaan sumber hutan yang optimum

  • memastikan tanah berhutan yang akan dimajukan untuk projek pertanian dirancang dengan teliti

  • menjalankan inventori hutan sebelum tebangan yang perlu bagi menentukan rejim pengurusan hutan

  • menjalankan inventori hutan selepas tebangan bagi mendapatkan maklumat mengenai status komposisi jenis dan isi kandungan serta saiz pokok/anak benih bagi menentukan rawatan silvikultur yang sesuai

  • menjalankan kajian tanah bagi menentukan kesesuaian tapak dan spesies pokok yang akan ditanam untuk penubuhan ladang hutan

  • menetapkan kawasan hutan yang sesuai untuk kepelbagaigunaan hutan bagi meninggikan kemudahan rekreasi, pemeliharaan tanah dan air serta pemerliharaan flora dan fauna

  Dengan penghuraian atas langkah-langkah kerajaan dalam menangani deforestasi, adalah jelas bahawa Kerajaan memberi perhatian yang serius bagi melindungi sumber hutan di negara kita ini. Kefahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan hutan sangat penting bagi mengelakkan tindakan dan hukuman yang berlipat ganda beratnya. Kefahaman ini juga akan secara langsung membantu usaha Kerajaan khususnya Jabatan Perhutanan untuk mengurus dan menja

  ga sumber hutan secara lebih sistematik dan efisien, bukan sahaja untuk mengeluarkan hasil yang ekonomik bahkan lebih penting lagi untuk menjaga kestabilan alam sekitar selaras dengan konsep pengurusan hutan secara berkekalan.